Viļķenieši Dziesmu svētku gājienā 01.07.2018.

Viļķenieši, paužot savas deju, muzicēšanas un daiļamata prasmes, iesaistījušies vairākos mūsu novada pašdarbības kolektīvos. Mūsējie gājienā redzami gan priekšgalā nesot novada simbolu - kamolu, gan noslēdzot limbažnieku gājienu

Muzeju nakts Viļķenē

Muzeju nakts '2017 "Laika rats griežas: atskats uz padomju saimniecības "Viļķene" darbību". Foto skatīt arī šeit!

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .