BAUMAŅU KĀRĻA VIĻĶENES PAMATSKOLAS ADMINISTRĀCIJA, SKOLOTĀJI UN DARBINIEKI

2017./2018. mācību gads
Kontakttelefons: skolotāju istaba 64063130; Fakss: 64063216
e-pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv

Vārds, uzvārds

Amats, mācāmais priekšmets

Audz. klase

Kontakttelefoni

Ilze Ādamsone

Direktore


64063216, 29491706

Regīna Zivtiņa

Direkt. vietn. izglītības jomā, fizikas skolotāja, skolas bibliotekāre

 

26401231

Mārīte Ozola
Logopēde

26512621

Ilze Kuģe-Kalniņa

Sākumskolas skolotāja


26187321

Inga Eglīte

Sākumskolas skolotāja

3.

29420663

Anita Ērmane

Sākumskolas skolotāja

1.,2.

29458428

Antra Kalniņa

Matemātikas skolotāja

6.

26320736

Pārsla Treimane

Bioloģijas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja

7.

26461948

Antra Jakovļeva

Latviešu valodas skolotāja

8.

26163906

Ilva Zvirgzdiņa

Vizuālās mākslas, mājturība un tehnoloģijas meitenēm skolotāja

9.

26122909

Māra Zvīne

Lietvede


26171086

Ģirts Rozenbergs

Sporta, Latvijas un pasaules vēstures skolotājs


28238474

Iveta Šteinberga

Krievu valodas un ķīmijas skolotāja

 

26179221

Laura Kudiņa

Latviešu valodas  un angļu valodas skolotāja,

 4.

26227097

Aigars Erdmanis

Datorikas un informātikas skolotājs

 5.

25607296

Līga Āboltiņa

Angļu valodas skolotāja

 

26575429

Jānis Rudzītis

Mājturība un tehnoloģijas zēniem skolotājs

 

25540625


Baiba Andersone

Tehniskais darbinieks

 

29219892

Baiba Visocka

Tehniskais darbinieks

 

25954761

Sanita Kreišmane

Dārzniece

 

26474686

Rita Dreiblate

Tehniskais darbinieks

 

26649556

Aija Ozoliņa

Skolas muzeja pārzine

 

26192748

Vita Buša

Tehniskais darbinieks

 

26585193

Ilze Veinberga

Ēdnīcas vadītāja

 

26143208

Una Hildebrante

Tehniskais darbinieks

 

26414306

Dace Ērmane

Tehniskais darbinieks

 

22436106

Andis Graudums

Viļķenes pagasta pārvaldes autobusa šoferis

 

29133536

*

*

*

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .