Interešu izglītība

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS 2017./2018.m.g.


Diena/pulciņš Vizuālā māksla Radošā darbnīca Sports Teātris Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Vadītājs Ilva Zvirgzdiņa Ilze Kuģe - Kalniņa
Ģirts Rozenbergs
Liāna Podziņa
Jānis Rudzītis
Pirmdiena      14:10-14:50   4.,-6.kl.
16:00-17:20  7. - 9. kl.

1410 – 1450

 
Otrdiena 1310 – 1430

1430 – 1510

 11:30 - 12:10

   13:20 - 14:50
Trešdiena  
 13;20 - 14:00 2.3. kl.
16:00-17:20 7. - 9.kl.
1230 – 1310
Ceturtdiena     13:20 - 14:00 4.-6. kl.
16:00-17:20 7. - 9.kl.
 

 12:30 - 13:10

 

 Jaunsargu pulciņš notiek trešdienās no plkst. 1400 līdz 1500

 ***

Vai vēlies uzzināt par sevi vairāk, nekā tu jau zini? Piemēram, kas tu esi – izpildītājs vai organizators? Kāds ir tavs noteicošais darba priekšmets: daba, tehnika, cilvēks, zīmju sistēma vai mākslas tēls? To visu tu varēsi uzzināt ar jaunas metodikas palīdzību, kas ir ievietota Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā. Ne velti tā saucās „Orientācija” (profesionālo interešu izpēte). Labs metodikas „Orientācija” papildinājums ir „Interešu tests jauniešiem. Virtuālā datorspēle „Es un mana karjera” turpinās tavu „izglītošanas kursu” karjeras jautājumos.

Plašāka informācija atrodama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv  → „Karjeras pakalpojumi”  → „Izpēti sevi!”

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .